Вартість консультацій

Повідомлення

Пакет 1 повідомлення - 5.00 грн.

Аудіо

15 хв. - 200.00 грн.

Аудіо позачерг.

15 хв. - 400.00 грн.
Про лікаря

Маю патент на корисну модель, 25 наукових статей та тез доповідей (12 за темою дисертації), виступи на наукових всеукраїнських конференціях з міжнародною участю.

Персональна інформація

Стаж

10 років

Спеціалізація

Ендокринолог, Лікар внутрішньої медицини

Вчене звання

Без вченого звання

Наукова ступінь

Без наукового ступеня

Категорія

1 категорія

Освіта

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Післядипломна освіта

Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика

Стать

Жінка

Посада

Молодший науковий співробітник

Місце роботи

від. вікової ендокринології та клінічної фармакології, ДУ Інститут ендокринології та обміну речовин ви В.П.Комісаренко

Країна, місто

Україна, Київ