Додаток №1 до Угоди про використання LEKARIS.com
Звонки через Ваш браузер могут работать со сбоями или не работать вообще. Для звонков через наш сервис используйте, пожалуйста, браузер Google Chrome версией не ниже 29, Mozilla Firefox версией не ниже 28 или Opera версии не ниже 17.
Додаток №1 до Угоди про використання LEKARIS.com
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Перед реєстрацією на Веб-сайті (включаючи мобільні додатки) LEKARIS.com КОРИСТУВАЧ повинен уважно ознайомить зі змістом цього Положення. Реєстрація на Веб-сайті означає повну та безумовну згоду з умовами, викладеними в цьому Положенні.

Це Положення про конфіденційність та обробку персональних даних (далі - Положення) є додатком до Угоди про використання LEKARIS.com (надалі – Угода).

Всі терміни, що вживаються в Положенні, використовуються в значеннях, встановлених Угодою.

Положення діє відносно всієї інформації, яку Компанія може отримати про Користувачів та Спеціалістів при використанні Веб-сайту та/або онлайн-сервісів. Використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів означає беззастережну згоду Користувача/Спеціаліста з Положенням.

Компанія залишає за собою право вносити зміни до цього Положення без оповіщення про це Користувача/Спеціаліста. Всі зміни до цього Положення вносяться шляхом розміщення відповідного Положення у новій редакції на Веб-сайті та набувають чинності і стають обов’язковими для сторін Угоди з дати їх розміщення на Веб-сайті, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями, новою редакцією).

У разі незгоди з Положенням Користувач/Спеціаліст не має права використовувати Веб-сайт.

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1.1. Інформація, що розміщується на Веб-сайті може бути конфіденційною інформацією, якій надається гриф «Конфіденційно» та/або комерційною таємницею, якій надається гриф «Комерційна таємниця» лише у випадку, коли Користувач/Спеціаліст, що розміщує інформацію, повідомить про її конфіденційність.

1.2. Не вважається конфіденційною інформацією інформація, яка:

1.2.1. вже є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини Компанії;

1.2.2. була отримана Компанією на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов’язань щодо захисту цієї конфіденційної інформації;

1.2.3. не позначена грифом “Комерційна таємниця” та/або “Конфіденційно” або якщо не повідомлено про її конфіденційність;

1.2.4. відповідно до чинного законодавства України не може бути віднесена до конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці;

1.2.5. право на розголошення якої, надано письмово оформленим дозволом особи- власника відповідної інформації.

1.3. Користувач, Спеціаліст та Компанія несуть відповідальність за:

1.3.1. ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вони не дотримуються такого ж високого ступеня обережності, якого вони б дотримувалися у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагаються припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання;

1.3.2. несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у них на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору чи на іншій підставі, якщо їм не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вони б дотримувався у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.

1.4. Компанія забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, розміщеної на Веб-сайті.

1.5. Використання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також персональних даних Користувача/Спеціаліста здійснюється працівниками Компанії лише відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з конфіденційною інформацією, комерційною таємницею та/або персональними даними, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Персональні дані Користувачів і Спеціалістів

2.1.1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичних осіб, які ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).

В рамках цього Положення під «персональними даними» слід розуміти наступне:

(1) Персональні дані, які Користувач/Спеціаліст надає про себе під час реєстрації на Веб-сайті або в процесі використання онлайн-сервісів (в тому числі, але не виключно, які зазначаються у розділі Веб-сайту «Персональні дані»: П.І.Б, контактний телефон, адреса, дата народження тощо).

(2) Дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача/Спеціаліста програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача/Спеціаліста (або про іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Веб-сайту/онлайн-сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

(3) Інша інформація про Користувача/Спеціаліста, збір та/або надання якої визначено в документах/інформації на Веб-сайті, що регламентують діяльність окремих онлайн-сервісів.

2.1.2. Це Положення застосовується тільки до онлайн-сервісів Веб-сайту. Компанія не контролює і не несе відповідальність за зміст інших сайтів в мережі Інтернет, на які Користувач/Спеціаліст може перейти по посиланнях, доступним на Веб-сайті, зокрема в Контенті.

2.1.3. Компанія за загальним правилом не перевіряє справжність персональних даних, наданих Користувачем/Спеціалістом. Компанія презюмує сумлінність Користувачів та Спеціалістів і виходить з того, що вони надають достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються під час реєстрації на Веб-сайті і підтримують цю інформацію в актуальному стані.

2.2. Отримання та обробка персональних даних

2.2.1. Використовуючи Веб-сайт/онлайн-сервіси (реєструючись на Веб-сайті, оформляючи онлайн-заявку, звертаючись в службу підтримки Веб-сайт або надаючи свої персональні дані іншим шляхом), Користувач/Спеціаліст підтверджує, що надає Компанії однозначну згоду та дозвіл на обробку своїх персональних даних будь-яким способом, передбаченим положеннями Закону України «Про захист персональних даних», з метою:

• ідентифікації Користувача/Спеціаліста на Веб-сайті;

• створення облікового запису Користувача/Спеціаліста на Веб-сайті;

• надання Користувачеві/Спеціалісту доступу до Веб-сайту;

• організації зв'язку з Користувачем/Спеціалістом (в тому числі, аудіозв’язок, текстові повідомлення між Користувачем та Спеціалістом), що стосуються використання онлайн-сервісів, надання послуг, а також обробки запитів/заявок, звернень тощо;

• поліпшення якості онлайн-сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;

• інформування Користувача/Спеціаліста про зміни або доповнення до онлайн-сервісів та документів/інформації/відомостей, розміщених на Веб-сайті, а також про наявність будь-яких послуг, що надаються Компанією;

• оцінки рівня обслуговування, моніторингу та оптимізації різних варіантів обслуговування;

• здійснення маркетингових заходів Компанії;

• проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

• захисту прав і законних інтересів Користувачів/Спеціалістів і третіх осіб відповідно до чинного законодавства України.

2.2.2. Використовуючи Веб-сайт/онлайн-сервіси (реєструючись на Веб-сайті, оформляючи онлайн-заявку, звертаючись в службу підтримки Веб-сайту або надаючи свої персональні дані іншим шляхом), Користувач/Спеціаліст підтверджує, що надає Компанії згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію знищення своїх персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних та даних авторизації третім особам для надання послуг, визначених Угодою та додатками до неї та/або вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», Угодою та додатками до неї.

Компанія зобов'язується не передавати особисті дані Користувача/Спеціаліста третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цим Положенням, Угодою та нормами чинного законодавства України.

2.2.3. Згода Користувача/Спеціаліста на обробку персональних даних надається при реєстрації на Веб-сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних (натискаючи на кнопку “З Положенням про конфіденційність та обробку персональних даних ознайомився(-лась). Даю згоду.”), з метою обробки, сформульованої в Положенні, та вважається достатнім повідомленням Користувача/Спеціаліста про наступне:

– що володільцем персональних даних Користувача/Спеціаліста є Компанія;

– про склад та зміст зібраних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові Користувача/Спеціаліста, його контакті телефони, адреса електронної пошти, інші реквізити та/або відомості, які він представляє;

– про права Користувача/Спеціаліста як суб’єкта персональних даних: права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

– про мету збору персональних даних Користувача/Спеціаліста, що визначена в цьому Положенні;

– про осіб, яким передаються персональні дані: Компанія не передає персональні дані Користувача/Спеціаліста третім особам за виключенням випадків, передбачених умовами цього Положення, діючим законодавством України та випадків, якщо така передача є необхідною передумовою надання послуг Компанією. Треті особи можуть використовувати персональні дані Користувача/Спеціаліста у випадку, якщо вони надають послуги Компанії, якщо такі послуги є необхідною передумовою надання онлайн-сервісів.

2.2.4. Компанія, зокрема, має право передати персональну інформацію Користувача/Спеціаліста третім особам в наступних випадках:

• Користувач/Спеціаліст дав згоду на вчинення таких дій, в порядку, визначеному цим Положенням;

• така передача необхідна в рамках використання певного онлайн-сервісу/надання послуги Компанії;

• передача передбачена нормами законодавства;

• з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач/Спеціаліст порушує умови Угоди та/або чинного законодавства.

2.2.5. При обробці персональних даних Компанія керується нормами Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Зміна користувачем персональної інформації

2.3.1. Користувач/Спеціаліст може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділах «Персональні дані» і «Профіль» облікового запису Користувача/Спеціаліста, доступного після Авторизації на Веб-сайті.

2.3.2. Персональні дані Користувача/Спеціаліста, що були використані в процесі надання Послуг Компанією, після їх видалення зберігаються для забезпечення мети обробки персональних даних, що визначена в цьому Положенні.

2.4. Заходи, що вживаються для захисту персональних даних та інші особливі умови

2.4.1. Компанія вживає всіх можливих заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Користувачів/Спеціалістів, неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

При цьому, Компанія попереджає, а Користувач/Спеціаліст підтверджує, що усвідомлює те, що ніяка передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або через бездротове пристрій не можуть гарантувати стовідсоткову безпеку.

2.4.2. Користувач/Спеціаліст визнає, що в разі недбалого ставлення ним до захисту своїх персональних даних, в тому числі Логіну і Паролю, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до акаунту, «особистого кабінету» і його персональних даних. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу/Спеціалісту у результаті такого несанкціонованого доступу.

2.4.3. Компанія не несе відповідальності за точність і повноту персональних даних або іншої інформації, наданої Користувачем/Спеціалістом або третіми особами.

2.4.4. Компанія настійно рекомендує не розголошувати свій пароль облікового запису Користувача на Сайті.

2.4.5. Компанія не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, яку Користувач/Спеціаліст надав третім особам.

2.4.6. Компанія не несе відповідальності за зміст особистої інформації або іншої інформації, яку Користувач/Спеціаліст отримав від третіх осіб.

3. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

3.1. Користувачі/Спеціалісти не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

3.2. Користувачі/Спеціалісти не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як давання/ отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.3. Користувачі/Спеціалісти відмовляються від стимулювання яким-небудь чином працівників Компанії, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їхню користь робіт (послуг) та іншими, не позначеними у цьому пункті, способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямованих на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його сторони.

3.4. У разі виникнення у Компанії підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Компанія зобов’язується повідомити Користувача/Спеціаліста про такі підозри через особистий кабінет або іншим засобом зв’язку. Після повідомлення, Компанія має право призупинити надання доступу до Веб-сайту/онлайн-сервісів Користувачеві/Спеціалісту до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати направлення повідомлення.

3.5. Користувачі/Спеціалісти визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють за їх дотриманням та забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення до корупційної діяльності.

3.6. Користувачі/Спеціалісти визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов можуть нести несприятливі наслідки, передбачені чинним законодавством України.

3.7. Користувачі/Спеціалісти гарантують повну конфіденційність з питань виконання цих антикорупційних умов, а також відсутність негативних наслідків, як для Компанії в цілому, так і для конкретних працівників Компанії, які повідомили про факт порушень.

4. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК. ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Всі пропозиції або питання з приводу цього Положення прохання повідомляти в службу підтримки Веб-сайту у формі зворотнього зв’язку/чату за посиланням http://lekaris.com/desktop/doc/support.php або контактним телефоном: 044-390-42-50.